08.09.2016 - 11.09.2016 - KURS INTRUKTORSKI PSAI ABC + ADAVNCED NITROX - HAŃCZA

Do wąskiego grona instruktorów technicznych federacji PSAI Polska w dniu dzisiejszym dołączyła Magda Rozmus stając sie pierwsza Polska instruktorką programów ABC & Advanced Nitrox
Gratulacje za ciężką i dobrą robotę !