Advanced Gas Blender PSAI (Trimix, Heliox)

  • Obieg otwarty
  • Kurs

Przygotowanie żądanej mieszaniny oddechowej zawierającej hel, wymaga opanowania techniki oraz precyzji w odpowiedniej proporcji gazów składowych. Kurs ten przygotowuje kandydata jako technika w sporządzaniu mieszanek Nitrox, Trimix, Heliox.

Po ukończeniu szkolenia kandydat nabędzie umiejętności w zakresie:
- prawidłowego sporządzania mieszanek oddechowych
- doboru odpowiedniego sprzętu i jego użytkowania
- procedur bezpieczeństwa przy kontakcie z materiałami łatwopalnymi
- właściwej analizy sporządzonych gazów

Czas trwania kursu:
- min. 4 godzin teorii
- min. 2 mieszanin TMX z tolerancją do +/- 1 %

 

Cena kursu: 

1000 zł + 250 zł licencja wraz z podręcznikiem w wersji elektronicznej