Advanced Nitrox Diver PSAI - 45 metrów

  • Obieg otwarty
  • Kurs
Cel kursu
Kurs Advanced Nitrox jest przeznaczony dla nurków chcących korzystać z mieszanek Nitroxowych w zakresie do 100 % O2, z dekompresją. Rekomendowane jest aby kandydat na nurka Advanced Nitrox ukończył również szkolenie Narcosis Management poziom III, przez co jeszcze lepiej zapozna się z procedurami nurkowań głębokich.
 
Po ukończeniu szkolenia kandydat nabędzie umiejętności w zakresie:
- doboru optymalnej mieszanki Nitrox do planu nurkowania
- konfiguracji sprzętu do nurkowania z mieszanką do 100% O2
- planowania nurkowania i monitorowania dawki toksyczności tlenowej
- wykorzystania mieszanki Nitrox jako gazu przyspieszającego dekompresje
 
Wymagania wstępne:
- wiek min. 18 lat
- uprawnienia R.A.P.I.D. Program PSAI (Rescue, Accident Prevention & Intervention Diver PSAI)
- uprawnienia Advanced Buoyancy Control PSAI
- minimum 50 nurkowań
 
Czas trwania kursu:
- min. 6 godzin teori (wykłady + ćwiczenia w planowaniu i analizie gazu)
- min. 4 nurkowania do max. głębokości 45 m o czasie min. 150 minut
 
Wymagania sprzętowe:
- zestaw dwubutlowy wyposażony z separatorem
- butla stage czystości tlenowej, min. 7 litrów pojemności
- 2 AO z czego jeden wyposażony w wąż o dł. min. 1,5 m, 1 AO czystości tlenowej
- 2 manomtery, z czego jeden czystości tlenowej
- worek wypornościowy (min. 23 l) zdublowany, chyba że kandydat używa w trakcie nurkowań suchego skafandra
- oświetlenie dostosowane do warunków kursu (min. 2 źródła)
- 2 przyrządy do pomiaru głębokości i czasu
- maska zapasowa
- kołowrotek z bojką sygnalizacyjną typu otwartego
- tabliczka z ołówkiem
 
Zakres materiału:
1. Historia Nitroxu
2. Fizyka nurkowania
3. Fizjologia tlenu, toksyczność tlenowa
4. Teoria dekompresji
5. Konfiguracja sprzętu
6. Planowania i monitorowanie dawki toksyczności tlenowej
7. Metody przygotowywania mieszanek do 100% O2
 

Cena kursu: 

2000 zł + 290 zł licencja wraz z podręcznikiem w wersji elektronicznej