Advanced Open Water Sidemount Diver

  • Kurs

CEL KURSU
Kurs PSAI Advanced Sidemount na poziomie Open Water ma na celu naukę właściwej obsługi dwóch butli w konfiguracji sidemount oraz butli stages (w ilości wynikającej z posiadanych uprawnień kandydata) przy wykonywaniu nurkowań w wodach otwartych. Na kursie omówiona zostanie konfiguracja sprzętu, jego elementy i ich właściwa konserwacja oraz procedury i techniki charakterystyczne dla konfiguracji sidemount wzbogaconej o dodatkowe butle stages.

WYMAGANIA SPRZĘTOWE
- 2 butle (rekomendowane stalowe z zaworami prawym i lewym) uzbrojone w odpowiednie mocowania
- butla(e) stage czystości tlenowej
- 2 AO do butli głównych z czego jeden z wężem o dł. 2 m
- 1 lub 2 (w zależności od posiadanych uprawnień) AO czystosci tlenowej do stages
- 2 manomtery (butle główne) + 2 manometry czystości tlenowej (stages) - wszystkie z wężami 10-15cm
- uprzaż sidemount z workiem wypornościowym
- odpowiedni do warunków skafander (wysoce rekomendowany jest skafander suchy)
- przyrząd do pomiaru głębokości i czasu
- oświetlenie dostosowane do warunków kursu (min. 2 źródła)
- 2 przyrządy do pomiaru głębokości i czasu
- maska zapasowa
- bojka ze szpulką
- tabliczka z ołówkiem

WYMAGANIA DO PRZYSTĄPIENIA
Każdy kandydat musi posiadać uprawnienia Basic Sidemount Diver oraz aktualne badania lekarskie.

TEMATYKA WYKŁADÓW
- Sidemount – historia
- Sidemount – dziś
- Sprzętu do konfiguracji sidemount
- Konfiguracja i możliwości
- Zarządzanie gazem
- Techniki tyrymu
- Praktyczne umiejętności w wodzie

CZAS TRWANIA KURU
- ok. 2-3 godz. wykładów
- min. 60 minut zajęć basenowych lub w wodach basenopodobnych
- min. 3 nurkowania na wodzie otwartej do max. głębokości do jakiej kandydat posiada uprawnienia o minimalnym łącznym czasie dennym 75 min. Tylko trzecie nurkowanie może być zaplanowane i przeprowadzone jako nurkowanie dekompresyjne pod warunkiem, że kursant posiada odpowiednie uprawnienia do wykonywania nurkowań dekompresyjnych.

MIEJSCE
Kurs Advanced Sidemount Diver nie wymaga szczególnego miejsca i może być przeprowadzony w każdej otwartej wodzie. Częstotliwość przeprowadzania szkoleń uzależniona jest od ilości zainteresowanych osób, minimalna grupa uczestników w kursie to dwie osoby.

 

Cena kursu: 

700 zł + 290 zł licencja wraz z podręcznikiem w wersji elektronicznej