Basic Open Water Sidemount Diver (Specjalizacja)

  • Specjalizacja

CEL KURSU
Kurs PSAI Basic Sidemount na poziomie Open Water ma na celu naukę właściwej obsługi dwóch butli w konfiguracji sidemount przy wykonywaniu nurkowań w wodach otwartych. Na kursie omówiona zostanie konfiguracja sprzętu, jego elementy i ich właściwa konserwacja oraz procedury i techniki charakterystyczne dla konfiguracji sidemount.

WYMAGANIA SPRZĘTOWE
- 2 AO z czego jeden wyposażony w wąż o dł. 2 m
- 2 manomtery
- odpowiedni do warunków skafander (wysoce rekomendowany jest skafander suchy)
- przyrząd do pomiaru głębokości i czasu

Na czas szkolenia kursant zostanie wyposażony w elementy charakterystyczne dla konfiguracji sidemount tj.:
- 2 butle (stalowe lub aluminiowe)
- uprząż z workiem wypornościowym
- brakujące węże o specyficznych dla poprawności konfiguracji długościach

WYMAGANIA DO PRZYSTĄPIENIA
Każdy kandydat musi posiadać uprawnienia Open Water Diver oraz minimum 30 zalogowanych nurkowań. Uczestnik musi posiadać aktualne badania lekarskie.

UWAGA !!

Za zgodą Instruktora PSAI Open Water Sidemount, kursant może brać udział jednocześnie w niniejszym kursie jak i w kursie Open Water Sport Diver (tj. można za zgodą Instruktora uczestniczyć w kursie podstawowym w konfiguracji sidemount).

TEMATYKA WYKŁADÓW
- Sidemount – historia
- Sidemount – dziś
- Sprzętu do konfiguracji sidemount
- Konfiguracja i możliwości
- Zarządzanie gazem
- Techniki tyrymu
- Praktyczne umiejętności w wodzie

CZAS TRWANIA KURU
ok. 4-5 godz. wykładów
min. 60 minut zajęć basenowych lub w wodach basenopodobnych
min. 3 nurkowania na wodzie otwartej do max. głębokości do jakiej kandydat posiada uprawnienia o minimalnym łącznym czasie dennym 75 min.

MIEJSCE
Kurs Basic Sidemount Diver nie wymaga szczególnego miejsca i może być przeprowadzony w każdej otwartej wodzie. Częstotliwość przeprowadzania szkoleń uzależniona jest od ilości zainteresowanych osób, minimalna grupa uczestników w kursie to dwie osoby.

 

Cena kursu: 

1200 zł + 290 zł licencja wraz z podręcznikiem w wersji elektronicznej