CCR DIVER AIR DILUENT (Non - Decompression Diving) – XCCR Rebreather

  • Obieg zamknięty powietrze
  • Kurs

CCR DIVER AIR DILUENT (Non - Decompression Diving) – XCCR Rebreather

Cel kursu 
Kurs przeznaczony jest dla nurków, którzy podczas nurkowania będą oddychać z elektronicznego urządzenia – Close Circuit Rebreather z diluentem powietrznym.
 
Wymagania wstępne 
W kursie mogą brać udział nurkowie posiadający uprawnienia PSAI Advanced Nitrox lub równoważne uprawnienia innej federacji.

Max. głębokość nurkowania to 30m.

Cena kursu: 

Cena: 4 000 PLN* + 290 zł licencja wraz z podręcznikiem w wersji elektronicznej