CCR DIVER AIR DILUENT PSAI - KISS SIDEWINDER ADVANCED REBREATHER DIVER

 • Obieg zamknięty powietrze
 • Kurs
KISS SIDEWINDER ADVANCED REBREATHER DIVER (AIR DILUENT)
 
CEL KURSU
Celem kursu PSAI KISS Sidewinder mCCR Advanced Rebreather Diver jest przygotowanie do prawidłowego i bezpiecznego przeprowadzania nurkowań dekompresyjnych z powietrzem jako diluentem wykorzystując mechaniczny rebreaather sidemountowy firmy KISS REBREATHERS.
 
WYMAGANIA WSTĘPNE
 • Wiek – minimum 18 lat
 • Uprawnienia Sidemount Diver
 • Uprawnienia Advanced Nitrox Diver
 • Minimum 100 zalogowanych nurkowań
 
CZAS TRWANIA KURSU
4 - 5 dni obejmujących:
 • Minimum 8 godz. Wykładów
 • Około 4 godzin „budowania konfiguracji”
 • Minimum 2 godziny zajęć basenowych
 • Minimum 6 nurkowań na wodach otwartych do max głębokości 45m
 
Cena obejmuje:
 • Wypożyczenie rebreathera KISS SIDEWINDER na czas trwania szkolenia
W cenę kursu nie jest wliczony:
 • Absorbent
 • Gazy oraz wymagany sprzęt kursanta
 • Cena gazów, absorbentu oraz koszty pobytowe instruktora (nocleg, przelot itd) w opcji - kurs prowadzony "na wyjeździe".
 

Cena kursu: 

5000 zł + 290 zł licencja wraz z podręcznikiem w wersji elektronicznej