CCR DIVER AIR DILUENT PSAI - Megalodon Diver Module I

  • Obieg zamknięty powietrze
  • Kurs

Kurs przeznaczony dla nurków, którzy podczas nurkowania będą oddychać z elektronicznego urządzenia – Close Circuit Rebreathor z diluentem powietrznym. W kursie mogą brać udział nurkowie posiadający uprawnienia PSAI Advanced Nitrox lub równoważne uprawnienia innej federacji. Max. głębokość nurkowania to 45m.

Wymagania wstępne:
• wiek min. 18 lat
• uprawnienia PSAI Advanced Nitrox lub równoważne innej federacji
• minimum 100 nurkowań

 

Cena kursu: 

5000 zł + 290 zł licencja wraz z podręcznikiem w wersji elektronicznej