CCR Trimix Diver LEVEL II (Expedition) PSAI - 75 metrów

  • Obieg zamknięty Trimix
  • Kurs
Kurs Expedition Mixed Gas Closed Circuit Rebreather Diver jest przeznaczony dla tych nurków, którzy chcą nurkować z wykorzystaniem obiegu zamkniętego z trimixem jako diluentem do maksymalnej głębokości 75m.
 
WYMAGANIA WSTĘPNE
  • Minimum 18 lat
  • Uprawnienia Fundamentals Mixed Gas Closed Circuit Rebreather Diver (60m)
  • Minimum 15 zalogowanych nurkowań  na obiegu zamkniętym (CCR) od ukończenia kursu CCR Fundamentals z trimixem jako diluentem w zakresie głębokości 46-60m
 
UWAGA!
Kurs ten może być nauczany w połączeniu z PSAI Open Circuit Mixed Gas (Trimix OC), według uznania odpowiednio wykwalifikowanego Instruktora, certyfikat ukończenia może być wydany dopiero wtedy, gdy nurek spełni wymagania określone w Standardach dla obydwu kursów.
 
CZAS TRWANIA KURSU
2 dni obejmujące:
  • Wykłady - powtórzenie szczegółowych informacji oraz technik nauczanych na poziomie CCR Fundamentals
  • 2 nurkowania z trimixem jako diluentem do maksymalnej głębokości 75m

Cena kursu: 

3500* zł + 290 zł licencja wraz z podręcznikiem w wersji elektronicznej* w cenę kursu nie jest wliczona cena gazów oraz koszty pobytowe instruktora (nocleg, przelot itd.)