Extended Range Nitrox Diver PSAI - 55 metrów

  • Obieg otwarty
  • Kurs
Cel kursu
Nurkowania poniżej 45 metrów z długim czasem pobytu na dnie określane są jako nurkowania Extended Range. Jako gaz denny wykorzystuje się powietrze do max. gł. 55 metrów, a do dekompresji mieszaniny nitroxowe. 
*Rekomendowane jest aby kandydat na nurka ER ukończył szkolenie Narcosis Management poziom IV, aby poszerzyć swoją wiedzę nt. nurkowań ER.
 
Po ukończeniu szkolenia kandydat nabędzie umiejętności w zakresie:
- doboru optymalnej mieszanki dennej do planu nurkowania oraz do dekompresji
- konfiguracji sprzętu do nurkowania głębokich w różnych warunkach środowiskowych
- planowania nurkowania i wykonywania nurkowań do max. gł. 55 metrów
- planowania zużycia czynnika oddechowego przy nurkowaniach głębokich z dekompresją
- monitorowanie i umiejętności radzenia sobie pod wpływem narkozy azotowej
 
Wymagania wstępne:
- wiek min. 18 lat
- uprawnienia Advanced Nitrox Diver
- uprawnienia Rescue Diver
- minimum 75 nurkowań
 
Czas trwania kursu:
- min. 8 godzin teori (wykłady + ćwiczenia w planowaniu i analizie gazu)
- min. 6 nurkowania do max. głębokości 55 metrów 
 
Wymagania sprzętowe:
- zestaw dwubutlowy z separatorem
- 2 butle stage czystości tlenowej, min. 7 litrów pojemności
- 2 AO z czego jeden wyposażony w wąż o dł. min. 1,5 m, 2 AO czystości tlenowej
- 3 manomtery, z czego 2 czystości tlenowej
- worek wypornościowy (min. 23 l) zdublowany, chyba że kandydat używa w trakcie nurkowań suchego skafandra
- oświetlenie dostosowane do warunków kursu (min. 2 źródła)
- 2 przyrządy do pomiaru głębokości i czasu
- maska zapasowa
- kołowrotek z bojką sygnalizacyjną typu otwartego
- żółta boja awaryjna
- tabliczka z ołówkiem
- urządzenie do cięcią
 
Zakres materiału:
1. Historia nurkowania ER
2. Fizyka nurkowania
3. Zagadnienia z fizjologii nurkowań ER
4. Rozważania konfiguracji sprzętu do nurkowań głębokich
5. Planowania nurkowań dekompresyjnych
 

Cena kursu: 

2500 zł + 290 zł licencja wraz z podręcznikiem w wersji elektronicznej