Licencje

Każdy nurek lub instruktor po ukończeniu kursu na danym poziomie otrzymuje międzynarodową licencję wraz z dyplomem w zakresie ukończonego kursu
 
 
Licencja Diver (avers i revers), dyplom
 
awers
 
 
rewers
 
dyplom
 
 
Licencja Instruktorska (awers i rewers), dyplom
 
awers
 
rewers
dyplom