Master Diver PSAI - PLATINUM (LEVEL 3)

 • Kurs
 
Jest to kurs dający wszechstronne możliwości dalszej edukacji dla jeszcze ciekawszego i bezpieczniejszego nurkowania.
 
UPRAWNIENIA PO UKOŃCZENIU KURSU:
Po pozytywnym ukończeniu kursu uczestnicy uzyskują międzynarodową licencję uprawniającą do nurkowań do 40m w różnych warunkach środowiskowych.
 
WYMAGANIA DLA KANDYDATÓW:
 • posiadanie statusu Advanced Open Water Diver PSAI GOLD  
 • posiadanie zalogowanych min. 100 nurkowań poza kursowych, o łącznym czasie min. 50 h
 • posiadanie aktualnych badań lekarskich
 
WYMAGANIA DO UKOŃCZENIA KURSU:
 • wykonanie łącznie minimum 100 nurkowań
 • pozyskanie umiejętności i wiedzy w zakresie 10 specjalizacji z czego obowiązkowo:
 1. Nurkowanie nocne oraz w złej widoczności (NIGHT & LIMITED VISIBILITY)
 2. Nawigacja podwodna z użyciem kompasu (UNDERWATER NAVIGATION)
 3. Rescue-RAPID 
 4. Twin Set Diver lub Basic Open Water Sidemount Diver
 5. Deep Diving lub Narcosis Management Level II
 • oraz 5 spośród  pozostałych:
 1. Nurkowanie w masce pełnotwarzowej - Full Face Mask
 2. Nurkowanie w suchych skafandrach (DRY SUIT)
 3. Nurkowanie podlodowe (ICE DIVER)
 4. Nurkowanie na wrakach - Wreck Diver Cold Water Environment
 5. Basic Nitrox
 6. DPV Open Water (skuter)

 

Cena kursu: 

200 zł licencja Advanced (Silver, Gold, Platinium, zależnie od poziomu)