Nurkowanie wrakowe-morskie (Wreck Diver Cold Water Enviorment PSAI)

  • Specjalizacja

DLACZEGO WARTO NURKOWAĆ NA WRAKACH ?
- ponieważ bardzo często są to jedyne atrakcyjne obiekty w miejscu, w którym chcemy zanurkować.

CEL KURSU
Celem kursu jest nauczenie uczestników specjalistycznych technik umożliwiających bezpieczne wykonywanie nurkowań na wrakach z możliwością częściowej penetracji ich wnętrza. Po ukończeniu kursu, uczestnicy powinni posiadać umiejętność bezpiecznego poruszania się na wrakach oraz w ich wnętrzu.

WYMAGANIA DLA KANDYDATÓW
- ukończone 15 lat (poniżej 18 roku życia wymagana jest zgoda rodziców lub opiekunów)
- posiadanie Podstawowych uprawnień nurkowych
- posiadanie aktualnych badań lekarskich

WYMAGANIA SPRZĘTOWE
- podstawowy sprzęt nurkowy SCUBA
- dodatkowy niezależny automat
- min. 2 urządzenia tnące (sekator, urządzenie tnące do cięcia sieci)
- kołowrotek
- bojka dekompresyjna
- kompas
- tabliczka do pisania

CZAS TRWANIA KURSU
- 3-4 dni

ZAJĘCIA TEORETYCZNE (min. 4 godziny)
- odpowiedni dobór sprzętu
- odnajdywanie i oznaczanie wraku
- nurkowanie i eksploracja (z częściową penetracją wnętrza)
a) umiejętność poręczowania
b) technika pływania w prądzie
c) sposoby wycinania się z sieci
d) zachowywanie się wewnątrz wraków
- likwidowanie stanowiska

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (min. 4 nurkowania o łącznym czasie 2 godz.)
- nurkowanie zapoznawcze
- wycinanie się z sieci
- umiejętność posługiwania się bojką dekompresyjną
- poręczowanie
- kartografia
- nurkowania turystyczne na wrakach

UPRAWNIENIA PO ZAKOŃCZENIU KURSU
- specjalizacja uprawnia do nurkowania na wrakach z możliwością częściowej penetracji wnętrza (z widocznością na zewnątrz) do głębokości zgodnej z posiadanymi uprawnieniami.

 

Cena kursu: 

1200 zł + 290 zł licencja wraz z podręcznikiem w wersji elektronicznej