Opłaty instruktorskie

Opłaty Instruktorskie

Opłata za rejestrację nowego Asystenta Instruktora 550 zł
Opłata roczna Asystenta Instruktora 550 zł
Opłata za rejestrację nowego instruktora 750 zł
Opłata roczna instruktorska 750 zł
Opłata instruktorska za upgrade (każdy poziom) 350 zł
Opłata roczna IT 1400 zł