PSAI CCR Cave Diver

 • Obieg zamknięty Trimix
 • Kurs
Kurs PSAI CCR Cave Diver przeznaczony jest dla nurków, którzy chcą przeprowadzać nurkowania jaskiniowe  przy użyciu rebreathera o  obiegu zamkniętym.
 
WYMAGANIA WSTĘPNE
 • Minimum 18 lat
 • Posiadać uprawnienia minimum Advanced Rebreather Diver na jednostkę na której odbywać się będzie szkolenie
 • Mieć zalogowane na danej jednostce minimum 50 godzin nurkowań w wodach otwartych
 
UWAGA!
Program podzielony jest na dwa poziomy: CCR Intro to Cave Diver i  CCR  Cave Diver. Istnieje możliwość uczestnictwa w jednym, a następnie po zdobyciu doświadczenia i pewności siebie, w drugim z programów lub połączenia dwóch poziomów w jeden rozbudowany kurs obejmujący oba moduły.
 
CZAS TRWANIA KURSU
Jeśli traktowany jest jako kompletny kurs, który składa się z modułów PSAI CCR Intro to Cave & CCR Cave Diver
 8-9 dni obejmujących:
 • około 20-25 godzin wykładowych i praktycznych godzin pokazowych. 
 • Minimum dzień ćwiczeń przygotowawczych w warunkach wody otwartej
 • 10 nurkowań jaskiniowych
Dla oddzielnie przeprowadzonego poziomu 1 - CCR Intro to Cave Diver
4 dni obejmujące:
 • Około 10-12 godzin wykładowych i praktycznych godzin pokazowych.
 • Minimum dzień ćwiczeń przygotowawczych w warunkach wody otwartej
 • 4 nurkowania jaskiniowe
Dla oddzielnie przeprowadzonego poziomu 2 - CCR Cave Diver
5 dni obejmujących:
 • Około 12-15 praktycznych godzin pokazowych.
 • 8 nurkowań jaskiniowych
 
UWAGA!
Na wszystkie nurkowania, każdy nurek musi zabrać pod wodę co najmniej jedną butlę Bail Out, o wielkości 80 cuf (11.1 ltr) z długim wężem 2-2.1 m.