PSAI Narcosis Management Diver

Narkoza czasami określana jest jako "ekstaza głębin" ponieważ jednym z jej symptomów jest euforia i beztroskie uczucie. Przyczyny jej powstawania nie jest wyjaśniona do końca. Wiemy że wzrost ciśnienia parcjalnego azotu w mózgu, spowodowany zwiększeniem głębokości wzmaga ten efekt. Kurs Narcosis Management zajmuje się Narkozą Azotową, która jest odmianą narkozy gazów obojętnych. Niektórzy ludzie twierdzą, że wszystkie gazy mogą mieć działanie narkotyczne pod zwiększonym ciśnieniem, nawet gdy nie są sklasyfikowane jako obojętne dla naszego organizmu. Dlatego możemy używać terminu narkoza azotowa, narkoza gazowa, lub narkoza gazów obojętnych 
 
Organizacja PSAI posiada unikalny program treningowy do "Zarządzania Narkozą Azotową". Program ten pozwala zapoznać się z następującymi zagadnieniami:
 
- konfiguracja sprzętu do nurkowań Extended Range
 
- planowanie nurkowań z dekompresją 
 
- fizjologiczne i psychologiczne czynniki narkozy azotowej
 
- procedury bezpieczeństwa w nurkowaniach Extended Range
 
NARCOSIS MANAGEMENT DIVER - DEEP AIR PSAI (5 levels)
 
Level I (30 m) – 1000 zł + 250 zł licencja wraz z podręcznikiem w wersji elektronicznej + 70 zł tabliczka (na wszystkie poziomy)
Level II (40 m) – 500 zł + 250 zł licencja wraz z podręcznikiem w wersji elektronicznej
Level III (45 m) – 500 zł + 250 zł licencja wraz z podręcznikiem w wersji elektronicznej
Level IV (55 m) – 500 zł + 250 zł licencja wraz z podręcznikiem w wersji elektronicznej
Level V (60 m) – 500 zł + 250 zł licencja wraz z podręcznikiem w wersji elektronicznej
*Level VI (67 m)
*Level VII (73 m)
 
* Narcosis Management poziomy VI i VII nie są certyfikowanymi kursami. Są tylko nabytym doświadczeniem, nurek otrzymuje kartę, która poświadcza, że nurek był na danej głębokości pod nadzorem kwalifikowanego oraz aprobowanego Instruktora PSAI.
 
Jeśli jesteś wykwalifikowanym nurkiem i chciałbyś uzyskać doświadczenie Narcosis Level VI i Level VII:
Należy skontaktować się z kwaterą PSAI Polska, która wyśle zapytanie o zgodę na przeprowadzenie tego tupu nurkowań. 
 
KWALIFIKOWANI INSTRUKTORZY PSAI PRZEPROWADZAJĄCY NARCOSIS MANAGEMENT LEVEL VI I VII:
1) Hal Watts 
2) Gary Taylor
3) Mark Andrews
4) Mark Cox & Simon So, (którzy pracują razem podczas każdego tego typu nurkowań)
 
Kursy COMBO
 
Level I + II – 1400 zł + 250 zł licencja wraz z podręcznikiem w wersji elektronicznej
Level I + II + III – 1800 zł + 250 zł licencja wraz z podręcznikiem w wersji elektronicznej
Level I + II + III + IV - 2200 zł + 250 zł licencja wraz z podręcznikiem w wersji elektronicznej
Level I + II + III + IV + V - 2600 zł + 250 zł licencja wraz z podręcznikiem w wersji elektronicznej