Trimix Diver LEVEL II (Expedition) PSAI - 75 metrów

  • Obieg otwarty
  • Kurs

Kurs przeznaczony jest dla osób chcących nurkować przy użyciu mieszanek helowych z zaawansowaną dekompresją stopniową do głębokości max. 75 metrów.

Po ukończeniu szkolenia kandydat nabędzie umiejętności w zakresie:
- doboru optymalnej mieszanki TMX do planu nurkowania oraz doboru mieszanki Nitroxowej do dekompresji
- konfiguracji sprzętu do nurkowań TMX
- planowania nurkowania i wykonywania nurkowań TMX do max. gł. 75 metrów
- planowania zużycia czynnika oddechowego przy nurkowaniach TMX

Wymagania wstępne:
- wiek min. 18 lat
- uprawnienia Trimix Diver poziom I
- minimum 125 nurkowań

Czas trwania kursu:
- min. 4 godzin teorii (wykłady + ćwiczenia w planowaniu i analizie gazu)
- min. 2 nurkowania TMX do max. głębokości 75 metrów

Wymagania sprzętowe:
- analizator tlenowy
- zestaw dwubutlowy z separatorem
- 2 butle stage czystości tlenowej, min. 7 litrów pojemności
- 2 AO z czego jeden wyposażony w wąż o dł. min. 1,5 m, 2 AO czystości tlenowej
- 3 manomtery, z czego 2 czystości tlenowej
- worek wypornościowy (min. 23 l) zdublowany, chyba że kandydat używa w trakcie nurkowań suchego skafandra
- alternatywne źródło zasilania dla skafandra suchego
- oświetlenie dostosowane do warunków kursu (min. 2 źródła)
- 2 przyrządy do pomiaru głębokości i czasu
- maska zapasowa
- kołowrotek z bojką sygnalizacyjną typu otwartego
- żółta boja awaryjna
- tabliczka z ołówkiem
- urządzenie do cięcią

 

Cena kursu: 

2500 zł + 290 zł licencja wraz z podręcznikiem w wersji elektronicznej