Twin Set Diver

  • Specjalizacja

I. OPIS KURSU
The Professional Scuba Association Internationals (PSAI) Kurs Nurka Twin Set jest zaprojektowany dla tych nurków, którzy chcą nurkować z użyciem podwójnej butli (twin set) i innego sprzętu odpowiedniego do tego typu nurkowań.

II. CELE KURSU
Kurs dostarcza niezbędnych informacji, aby:
- Przygotować twin set do planowanego nurkowania
- Wykonać sprawdzenie konfiguracji przed planowaniem nurkowania
- Wykonać zaplanowane nurkowanie z zanurzeniem, fazą denną i wynurzeniem
- Wykonać zamknięcie gazu i procedury izolacji
- zademonstrować techniki: operowania płetwami i pływalności związanych z nurkowaniem twin set

III. WYMAGANIA DLA KANDYDATÓW
- ukończone 15 lat (poniżej 18 roku życia wymagana jest zgoda rodziców lub opiekunów)
- posiadanie zaawansowanych uprawnień nurkowych na wodach otwartych
- posiadanie aktualnych badań lekarskich
- co najmniej 15 zarejestrowanych nurkowań na wodach otwartych

IV. WYMAGANIA SPRZĘTOWE
- Twin set (dwie butle równych rozmiarów złączone razem)
- Skrzydło z odpowiednią wypornością, aby bezpiecznie zabrać nurka i cały sprzęt na powierzchnie
- Dwa automaty oddechowe

V. CZAS TRWANIA KURSU
- 3 – 4 dni

VI. ZAJĘCIA TEORETYCZNE (min. 4 godziny)
- wykłady:
o Wstęp do nurkowania z twin setem
o Dlaczego nurkować z twin setem?
o Komponenty twin seta
o Zalety i wady twin seta
o Typy twin setów
o Urządzenia wypornościowe
o Systemy balastowe
o Regulatory
o Akcesoria do twin setów
o Nurkowanie z twin setem
o Utrzymanie twin seta
- praktyczna demonstracja konfiguracji twin seta

VII. ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (min. 2 nurkowania o łącznym czasie 2 godz.)
- sesja w basenie
- nurkowanie w wodach otwartych nie głębiej niż na 30 metrów
- nie wykonuje się nurkowań wymagających dekompresji

VIII. UPRAWNIENIA PO ZAKOŃCZENIU KURSU
Nurek, który pomyślnie ukończy program PSAI Twin Set Diver będzie uprawniony do planowania i wykonywania nurkowania z użyciem twin seta do 30 metrów.

 

Cena kursu: 

800 zł + 290 zł licencja wraz z podręcznikiem w wersji elektronicznej