PSAI Cave Diving Program – nurkowanie jaskiniowe

Kurs Intro To Cave to pierwsze szkolenie jaskiniowe oferowane w naszej federacji. Program szkolenia obejmuje nurkowanie jaskiniowe z limitem gazu obejmującym 1/6 całej pojemności zestawu dwubutlowego, bez możliwości penetracji korytarzy bocznych, wykonywania tzw. jumpów. Do maksymalnej głębokości 30m. bez używania gazów dekompresyjnych oraz skuterów. Schemat szkolenia Intro To Cave to: umiejętne posługiwanie się kołowrotkiem w strefie otwartej wody oraz strefie cavern wraz z dowiązaniami do liny głównej, rodzaje i umiejętne wykorzystywanie technik pływackich, komunikacja świetlna oraz dotykowa, sytuacje awaryjne.

Kurs Full Cave Diving jest z kolei drugim szkoleniem naszej federacji z cyklu programu jaskiniowego. Wszystkie nurkowania rozszerzone są o zasadę 1/3 całkowitego zużycia gazu. Program szkoleniowy zawiera nurkowania z zakresu robienia jumpów, umożliwiających penetrację korytarzy bocznych, nurkowaniach w miejscach występowania tzw. T-line, czyli rozgałęzień liny głównej, rekalkulacji gazów potrzebnej do wykonywania circuitów oraz trawersów mających na celu eksploracje miejsc z możliwościami wyjścia w innych punktach niż miejsce wejścia. Ponadto kurs full cave to nauka zaawansowanej nawigacji jaskiniowej oraz kreślenia map przy użyciu kompasu. Kurs Full Cave uprawnia do nurkowania do maksymalnej głębokości 40m. z możliwością używania trimisku jako gazu dennego ( pod warunkiem ze kandydat jest certyfikowanym nurkiem fundamental trimix diver), oraz czystego tlenu jako gazu dekompresyjnego, deponowanego przy wejściu do jaskini. Kurs nie uwzględnia nurkowania ze stageami, ich deponowania wewnątrz jaskini oraz używnia skuterów.

Oświadczenie PSAI HQ 2018