Deep Sport Diver

 • Specjalizacja
 
CEL KURSU
Celem kursu jest przekazanie adekwatnej wiedzy, zagadnień sprzętowych i planowanie nurkowania, pozwalających na bezpieczne nurkowanie bezdekompresyjne na maksymalną głębokość 40m. 
 
WYMAGANIA PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO KURSU
 • Minimalny wiek 18 lat
 • Posiadanie stopnia Advanced Open Water Diver PSAI SILVER (level I - 30m)
 • Być nurkiem specjalizacji Twinset Diver lub Sidemount diver
 
WYMAGANIA SPRZĘTOWE
 • Prawidłowo skonfigurowana konfiguracja dwubutlowa (twinset lub sidemount)
 • Adekwatny do warunków skafander nurkowy (wysoce rekomendowany skafander suchy)
 • Komputer nurkowy
 • Latarka nurkowa
 • Szpulka z bojką
 • Tabliczka i ołówek lub „wetnotes”
 
RAMOWY PROGRAM KURSU
Zajęcia teoretyczne 3-4 godziny
 • Rozważania odnośnie sprzętu dla Sportowego Nurkowania Głębokiego
 • Przygotowanie i planowanie nurkowania
 • Zarządzanie czynnikami ryzyka fizjologicznego
 • Przeprowadzanie pięciu faz sportowego nurkowania głębokiego
 • Określanie parametrów bezdekompresyjnych
Zajęcia praktyczne 4 nurkowania 
 • Ustalanie RMV (wentylacji minutowej) jako danej do planu nurkowego
 • Ćwiczenia dzielenia się gazem z partnerem (w różnych wariantach sytuacyjnych)
 • Zasady i techniki używania liny opustowej
 • Ćwiczenie utrzymania prawidłowego tempa wynurzania
 • Praca nad prawidłową pozycja oraz pływalnością podczas przystanków bezpieczeństwa
 • Obsługa SMB
 • Praca nad strefami świadomości podczas wszystkich faz nurkowania
 • Zarzadzanie gazem
 • Świadoma współpraca z partnerem nurkowym
 
UPRAWNIENIA PO ZAKOŃCZENIU
Po ukończeniu kursu otrzymasz uprawnienia do planowania i przeprowadzania bezdekompresyjnych nurkowań do głębokości maksymalnie 40m
 

Cena kursu: 

1000 PLN zł + 290 zł licencja wraz z podręcznikiem w wersji elektronicznej