Nawigacja podwodna (Underwater Navigation Diver PSAI)

  • Specjalizacja

DLACZEGO WARTO POSIADAĆ UMIEJĘTNOŚĆ NAWIGACJI POD WODĄ?
- ponieważ czasami podczas nurkowania, tracimy orientację i nie jesteśmy w stanie odnaleźć drogi powrotnej.

Ten kurs jest przeznaczony dla płetwonurków, którzy pragną poszerzyć swoją wiedzę i doświadczenie w dziedzinie nawigacji podwodnej przy wykorzystaniu kompasu oraz znaków orientacyjnych na dnie.

WYMAGANIA DLA KANDYDATÓW
- wiek min.15 lat (zgoda obojga rodziców lub opiekunów poniżej 18 roku życia)
- posiadanie uprawnień nurkowych podstawowych lub młodzieżowych
- posiadanie aktualnych badań lekarskich

WYMAGANIA SPRZĘTOWE
- podstawowy sprzęt nurkowy SCUBA
- kompas

CZAS TRWANIA KURSU
- min. 2 dni

ZAJĘCIA TEORETYCZNE (min.2 godz.)
- środowisko wodne
  a) widoczność
  b) dźwięk
  c) prądy
  d) pływy
  e) falowanie
- nawigacja naturalna
  a) kontury dna
  b) podwodne obiekty
  c) prądy
  d) falowanie
  e) światło
  f) głębokość
- kompas
  a) typy
  b) budowa
- użycie kompasu
- szacowanie odległości

ZAJĘCIA PRAKTYCZNE (min. 2 nurkowania o łącznym czasie min. 1 godz.)
- nurkowanie na zadany azymut
- nurkowanie wg. ustalonej figury geometrycznej

UPRAWNIENIA PO UKOŃCZENIU KURSU
- po ukończeniu kursu uczestnik uprawniony jest do nurkowania z użyciem kompasu i nawigacji podwodnej

 

Cena kursu: 

600 zł + 150 zł licencja wraz z podręcznikiem w wersji elektronicznej