RAPID PROGRAM Diver PSAI (Rescue, Accident Prevention & Intervention Diver PSAI)

  • Specjalizacja

KURS PIERWSZEJ POMOCY (CPR FIRST AID)

DLACZEGO WARTO UKOŃCZYĆ KURS PIERWSZEJ POMOCY
- ponieważ będąc świadkiem wypadku będziemy umieli udzielić pierwszej pomocy i być może uratować tym samym komuś życie.

CEL KURSU
Kurs ten uczy udzielania pierwszej pomocy (First Aid) oraz resuscytacji krążeniowo- oddechowej
Po ukończeniu tego kursu absolwent będzie umiał:
- rozpoznać i ocenić sytuację oraz stan ofiar
- przeprowadzić odpowiednie zabiegi reanimacyjne
- zabezpieczyć poszkodowanych oraz miejsce wypadku

UWAGA!: co każde 2 lata wymagany jest kurs odnawiający w/w kwalifikacje

WYMAGANIA WSTĘPNE:
- wiek minimum 15 lat
- posiadanie uprawnień nurkowych Podstawowych lub Młodzieżowych
- wypełnienie odpowiednich dokumentów

CZAS TRWANIA KURSU:
- czas trwania kursu jest uzależniony od poziomu umiejętności uczestników i trwa min. 4 godz.

WYMAGANE OBSZARY TEMATYCZNE
1.Reanimacja krążeniowo-oddechowa
a) definicja reanimacji krążeniowo-oddechowej
b) ocena sytuacji i stanu ofiary
c) jak właściwie wykonywać reanimację
- brak oddechu - sztuczne oddychanie
- brak krążenia - pośredni masaż serca oraz sztuczne oddychanie
d) czas trwania zabiegów reanimacyjnych
e) właściwe zabezpieczenie osoby poszkodowanej oraz miejsca wypadku
f) powiadomienie odpowiednich służb
g) transport
2. Pierwsza pomoc - First Aid
a) definicja pierwszej pomocy
b) zasady udzielania pierwszej pomocy
c) symulowane postępowanie w następujących wypadkach:
- złamania
- krwawienia
- oparzenia
- uderzenia
- ukąszenia
- porażenie
d) właściwe zabezpieczenie osoby poszkodowanej oraz miejsca wypadku
e) powiadomienie właściwych służb
f) transport
3. Uwarunkowania prawne

WYMAGANE ĆWICZENIA DO ZALICZENIA KURSU:
- przeprowadzenie na manekinie reanimacji krążeniowo oddechowej
- przeprowadzenie symulowanych czynności pierwszej pomocy w nagłych wypadkach
- rozpoznanie i opanowanie symulowanej sytuacji awaryjnej

UPRAWNIENIA PO UKOŃCZENIU KURSU:
Po pozytywnym ukończeniu kursu absolwent otrzymuje międzynarodowy certyfikat uprawniający do udzielenia pierwszej pomocy w nagłych wypadkach.

RESCUE DIVER (RATOWNICTWO NURKOWE)

DLACZEGO WARTO ZOSTAĆ RATOWNIKIEM NURKOWYM
- ponieważ będąc świadkiem wypadku nurkowego będziemy potrafili udzielić pomocy być może ratując przy tym komuś życie.
- ponadto po ukończeniu tego kursu będziemy mogli przystąpić do kursu na stopień Liderów - Przewodników Nurkowych

CEL KURSU
- celem kursu jest zdobycie umiejętności udzielania pomocy w przypadku zagrożenia życia lub wystąpienia wypadku nurkowego pod jak i nad wodą.

WYMAGANIA WSTĘPNE DLA KANDYDATÓW:
- wiek min.15 lat (zgoda rodziców lub opiekunów poniżej 18 roku życia)
- posiadanie uprawnień NURKA ZAAWANSOWANEGO - ADVANCED OPEN WATER SPORT DIVER
- posiadanie aktualnych badań lekarskich
- wykonanie min.40 zalogowanych nurkowań.

CZAS TRWANIA KURSU:
- czas trwania kursu to min.10 godz. z czego przynajmniej połowa powinna się odbyć w wodach otwartych.

ZAJĘCIA TEORETYCZNO-PRAKTYCZNE:
Po zakończeniu kursu kursanci powinni umieć: zidentyfikować problemy oraz udzielić pomocy płetwonurkowi symulującemu: kłopoty z oddychaniem, wyczerpanie, skurcz nogi, lekką panikę.
- odnaleźć i wydobyć na powierzchnię „nieprzytomnego" płetwonurka z głębokości ok. 5 m
- holować „ nieprzytomnego" płetwonurka, po powierzchni przez około 50 m. do brzegu lub do łodzi.
- po dopłynięciu do brzegu lub łodzi wyciągnąć poszkodowanego płetwonurka z wody.

UPRAWNIENIA PO ZAKOŃCZENIU KURSU:
Pomyślne ukończenie kursu pozwala na sprawne i rzetelne przeprowadzenie akcji ratunkowej w wypadku nurkowym oraz uprawnia do:
- przystąpienia do kursu dla kandydatów na Liderów - Przewodników Nurkowych.

 

Cena kursu: 

Rescue Diver + Pierwsza Pomoc - 1200 zł + 290 zł licencja wraz z podręcznikiem w wersji elektronicznej