CCR DIVER AIR DILUENT PSAI T-REB

  • Obieg zamknięty powietrze
  • Kurs

Cel kursu
Celem kursu PSAI T-REB jest przygotowanie do bezpiecznego i prawidłowego przeprowadzenia nurkowania dekompresyjnego z wykorzystaniem ECCR T-REB .

Wymagania wstępne
Wiek –minimum 18 lat
Uprawnienia Advanced Nitrox Diver
Minimum 100 zalogowanych nurkowań

Czas trwania
kursu 4-6 dni
Min 9 godzin wykładów
Minimum 4 h budowy „jednostki T-REB”
Minimum 4 h na basenie Minimum
6 nurkowań na wodach otwartych max głębokość -45 m

Cena obejmuje
Wypożyczenie rebreathera T-REB na czas trwania szkolenia.

W cenie kursu nie jest wliczony absorbent.

Cena kursu: 

6000 zł + 290 zł licencja wraz z podręcznikiem w wersji elektronicznej