CCR Trimix Diver LEVEL I (Fundamentals) PSAI - 60 metrów

  • Obieg zamknięty Trimix
  • Kurs
Kurs Fundamentals Mixed Gas Closed Circuit Rebreather Diver jest przeznaczony dla tych nurków, którzy chcą nurkować z wykorzystaniem obiegu zamkniętego  z trimixem jako diluentem do maksymalnej głębokości 60m.
 
WYMAGANIA WSTĘPNE
  • Minimum 18 lat
  • Uprawnienia Advanced Rebreather Diver
  • Kurs RAPID – Rescue Diver z naciskiem na techniki ratownicze CCR
  • Minimum 250 zalogowanych nurkowań w tym co najmniej: 60 nurkowań CCR, 40  (OC lub CCR) powinno być głębszych niż 30 metrów.
 
UWAGA!
Kurs ten może być nauczany w połączeniu z PSAI Open Circuit Mixed Gas (Trimix OC), według uznania odpowiednio wykwalifikowanego Instruktora, certyfikat ukończenia może być wydany dopiero wtedy, gdy nurek spełni wymagania określone w Standardach dla obydwu kursów.
 
CZAS TRWANIA KURSU
  • 4-5 dni obejmujące:
  • 8-12 godzin zajęć teoretycznych oraz praktycznych pokazów (analiza tlenu, analiza helu, znakowanie sprzętu, oraz konfiguracja sprzętu)
  • 6 nurkowań

Cena kursu: 

3000* zł + 290 zł licencja wraz z podręcznikiem w wersji elektronicznej* w cenę kursu nie jest wliczona cena gazów oraz koszty pobytowe instruktora (nocleg, przelot itd.)